Kommende hendelser
April 2017    
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
          1 2
3 4

Arkivplansamling Orkdalsregionen

Arkivdanning holder arkivplansamling på Orkanger for Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, Skaun og Snillfjord. Samlingen avholdes i kommunestyresalen på Rådhuset på Orkanger.
Tid: 10:00 am
Avdeling: Arkivdanning
close
5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27

Kontaktkonferansen 2017

Tid: 10:00 am
Avdeling: Arkivdanning

Kontaktkonferansen 2017

Tid: 10:00 am
Avdeling: Arkivdanning
close
28 29 30

Arkivplansamling Fosenregionen

Arkivdanning holder arkivplansamling i Åfjord for Bjugn, Leksvik, Osen, Rissa, Roan, Ørland og Åfjord. Samlingen avholdes i kommunestyresalen i Rådhuset i Åfjord.
Tid: 10:00 am
Avdeling: Arkivdanning
close

Arkivplansamling Værnesregionen

Arkivdanning holder arkivplansamling i Stjørdal for Frosta, Malvik, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal. Samlingen avholdes i kommunestyresalen i rådhuset på Stjørdalen.
Tid: 10:00 am
Avdeling: Arkivdanning
close

Arkivplansamling Fjellregionen

Arkivdanning holder arkivplansamling på Støren for Holtålen, Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Os, Rennebu og Røros. Samlingen avholdes i kommunestyresalen i rådhuset på Støren.
Tid: 10:00 am
Avdeling: Arkivdanning
close

Arkivplansamling Indre Namdalsregionen

Arkivdanning holder arkivplansamling i Grong for Grong, Høylandet, Lierne, Namsskogan, Røyrvik og Snåsa. Samlingen avholdespå møterom 3 og 4 i rådhuset i Grong.
Tid: 10:00 am
Avdeling: Arkivdanning
close
Søkeordsky
Lesesal
Generell informasjon:
IKA Trøndelags bestand formidles i hovedsak gjennom lesesalen i Båmannsgata 4.
Åpningstider:
Faste åpningstider lesesalen Båtmannsgata:
Tirs- og torsdag: 10:00 - 15:00

Ut over dette holder vi åpent etter avtale innenfor kjernetiden 09:00-14:30

Materiale fra Trondheimskommunene formidles gjennom lesesalen på Arkivsenter Dora.

Arkivsenteret har åpen lesesal:
Man-, tirs-, ons- og fredag: 09:00 – 15:00
Torsdag 09:00-18:00

For mest mulig effektiv bruk av din tid på lesesalen, anbefaler vi at du tar kontakt med oss i god tid før ditt besøk.

Ressurser

Her finner du en samling ressurser for deg som arkivmedarbeider. Den inneholder internt utarbeidede instrukser, så vel som sentralt utarbeidet lovverk. Vi har valgt å dele inn materialet etter fagområde, men hele siden er søkbar gjennom å trykke ctrl og F og skrive inn ønsket søkestreng. Dette er en dynamisk side hvor vi vil legge opp relevante lenker og dokumenter fortløpende.

Arkivdanning

ABM-skrift # 16: Kommunesammenslåing og arkivspørsmål

Rapport som summerer erfaringer med behandling av arkiv ved kommunesammenslåinger og gir råd om hvordan kommunene kan sikre arkivene når mange nå går inn i slike prosesser.

arkivplan.no

Arkivplan.no er en tjeneste utviklet i tett samarbeid med de kommunalearkivinstituasjonene. Bakgrunnen for prosjektet Arkivplan.no er at overgangen til elektronisk saksbehandling øker behovet for en arkivplan som blir brukt, og som til enhver tid er oppdatert. Utviklingsprosjektet har vært støttet av ABM-Utvikling.

BK-prosjekt koordinert av IKA Trøndelag

Presentasjon av bevarings- og kassasjonsprosjekter i Trøndelag koordinert av IKA Trøndelag. Foreløpig er prosjekter i Rennebu kommune, Innherred samkommune, Stjørdal kommune og Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune igangsatt.

Digitale konsekvenser av kommunesammenslåing

Kommunenes Sentralforbund (KS) har fått kartlagt de digitale konsekvensene av en kommunesammenslåing. Dette har resultert i en sluttrapport og en sjekkliste, som begges nås gjennom denne lenken.

Hva er: Noark5?

Egenprodusert artikkel som presenterer Noark5-standarden.

Hva er: PDF/A?

Egenprodusert artikkel som presenterer PDF/A-formatet.

Kommunereform

Arkivverkets informasjonsside om kommunereformen. Oppdateres jevnlig

Lovverk – Arkivforskrifta

Arkivforskriften springer ut fra og utdyper arkivloven. Forskriften er omfattende og regulerer de fleste sider ved offentlig forvaltning.

Lovverk – Arkivloven

Arkivloven er en generell lov som dekker alle typer offentlige arkiv. Formålet med loven er bevaring og formidling av disse arkivene. Den ser på kulturell og forskningsmessige aspekter ved arkiv, og ikke minst vesentlig forvaltningsmessig dokumentasjon. Den berører også private arkiv.

Norsk arkivråd

Norsk Arkivråd er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor.

Tidsskriftet Arkiv

Tidsskriftet Arkiv har som formål å styrke den vitskaplege tilnærminga til arkivfaget og skal vere ein uavhengig arena for fagleg utvikling og debatt. Tidsskriftet publiserer fagfellevurdert artiklar og fagartiklar utan fagfellevurdering, debattinnlegg og redaksjonelle kommentarar.

Veileder Barnehagedokumentasjon

Veilederen for ledere og saksbehandlere i barnehage. Veilederen er laget slik at det er enkelt å finne fram til informasjon om det enkelte dokument, – den er oversiktlig, brukervennlig og samtidig detaljert.

Veileder elevdokumentasjon grunnskole

Veilederen for elevdokumentasjon grunnskolen. Veilederen er laget slik at det er enkelt å finne fram til informasjon om det enkelte dokument, – den er oversiktlig, brukervennlig og samtidig detaljert.

Veileder elevdokumentasjon videregående skole

Veilederen for elevdokumentasjon i den videregående skole. Veilederen er laget slik at det er enkelt å finne fram til informasjon om det enkelte dokument, – den er oversiktlig, brukervennlig og samtidig detaljert.

Veileder personaldokumentasjon

Veileder for håndtering av dokumenter produsert i forbindelse med personaladministrasjon. Den skal kunne brukes som et referansedokument i det daglige arbeidet.

Digitalt Depot

ABM-skrift # 16: Kommunesammenslåing og arkivspørsmål

Rapport som summerer erfaringer med behandling av arkiv ved kommunesammenslåinger og gir råd om hvordan kommunene kan sikre arkivene når mange nå går inn i slike prosesser.

BK-prosjekt koordinert av IKA Trøndelag

Presentasjon av bevarings- og kassasjonsprosjekter i Trøndelag koordinert av IKA Trøndelag. Foreløpig er prosjekter i Rennebu kommune, Innherred samkommune, Stjørdal kommune og Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune igangsatt.

Digitale konsekvenser av kommunesammenslåing

Kommunenes Sentralforbund (KS) har fått kartlagt de digitale konsekvensene av en kommunesammenslåing. Dette har resultert i en sluttrapport og en sjekkliste, som begges nås gjennom denne lenken.

Hva er: Noark5?

Egenprodusert artikkel som presenterer Noark5-standarden.

Hva er: PDF/A?

Egenprodusert artikkel som presenterer PDF/A-formatet.

Informasjon om deponeringen

Skjema for utfylling i forbindelse med deponering av elektroniske arkiv til IKA Trøndelag.

Instruks deponering av elektronisk arkiv

Instruks for deponering av elektroniske arkiv til IKA Trøndelag.

Kommunereform

Arkivverkets informasjonsside om kommunereformen. Oppdateres jevnlig

Lovverk – Arkivforskrifta

Arkivforskriften springer ut fra og utdyper arkivloven. Forskriften er omfattende og regulerer de fleste sider ved offentlig forvaltning.

Lovverk – Arkivloven

Arkivloven er en generell lov som dekker alle typer offentlige arkiv. Formålet med loven er bevaring og formidling av disse arkivene. Den ser på kulturell og forskningsmessige aspekter ved arkiv, og ikke minst vesentlig forvaltningsmessig dokumentasjon. Den berører også private arkiv.

MySQL-kit – Nedlasting

Nedlastbar installasjonssfil for MySQL-kit. Krever brukernavn og passord for å få tilgang. Ta kontakt med Petter på petter.pedryc@ika-trondelag.no for tilgang.

MySQL-kit – Veiledning

Internt utarbeidet veiledning for bruk av MySQL-kit. Revisjon 2013-1.

Norsk arkivråd

Norsk Arkivråd er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor.

SAMDOK

SAMDOK-programmet tar sikte på å bedre muligheten for å sikre en helhetlig samfunnsdokumentasjon med spesielt fokus på områdene privatarkiv, kommunale arkiv og arkiv i E-forvaltning.

Tidsskriftet Arkiv

Tidsskriftet Arkiv har som formål å styrke den vitskaplege tilnærminga til arkivfaget og skal vere ein uavhengig arena for fagleg utvikling og debatt. Tidsskriftet publiserer fagfellevurdert artiklar og fagartiklar utan fagfellevurdering, debattinnlegg og redaksjonelle kommentarar.

Papirarkiv

ABM-skrift # 16: Kommunesammenslåing og arkivspørsmål

Rapport som summerer erfaringer med behandling av arkiv ved kommunesammenslåinger og gir råd om hvordan kommunene kan sikre arkivene når mange nå går inn i slike prosesser.

arkivportalen.no

Arkivportalen.no er en nasjonal søketjeneste på tvers av arkivinstitusjoners kataloger. Her vil du kunne finne informasjon om hvilke historiske arkiver og dokumenter som befinner seg i det mangfoldet av arkiver som finnes i Norge.

BK-prosjekt koordinert av IKA Trøndelag

Presentasjon av bevarings- og kassasjonsprosjekter i Trøndelag koordinert av IKA Trøndelag. Foreløpig er prosjekter i Rennebu kommune, Innherred samkommune, Stjørdal kommune og Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune igangsatt.

Deponeringsliste papirarkiv

Enkelt skjema for utfylling i forbindelse med deponering av papirarkiv til IKA Trøndelag.

Instruks deponering papirarkiv

Instruks for deponering av papirarkiver dekker hva som skal deponeres, krav til deponert materiale og gjennomføring av selve deponeringen.

Instruks deponering tannlegejournaler

Instruks for deponering av tannlegejournaler til IKA Trøndelag. Instruksen gir enkle retningslinjer for generell ordning og rensing av de enkelte journaler.

Kommunereform

Arkivverkets informasjonsside om kommunereformen. Oppdateres jevnlig

Lovverk – Arkivforskrifta

Arkivforskriften springer ut fra og utdyper arkivloven. Forskriften er omfattende og regulerer de fleste sider ved offentlig forvaltning.

Lovverk – Arkivloven

Arkivloven er en generell lov som dekker alle typer offentlige arkiv. Formålet med loven er bevaring og formidling av disse arkivene. Den ser på kulturell og forskningsmessige aspekter ved arkiv, og ikke minst vesentlig forvaltningsmessig dokumentasjon. Den berører også private arkiv.

Norsk arkivråd

Norsk Arkivråd er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor.

Tidsskriftet Arkiv

Tidsskriftet Arkiv har som formål å styrke den vitskaplege tilnærminga til arkivfaget og skal vere ein uavhengig arena for fagleg utvikling og debatt. Tidsskriftet publiserer fagfellevurdert artiklar og fagartiklar utan fagfellevurdering, debattinnlegg og redaksjonelle kommentarar.

Privatarkiv

arkivportalen.no

Arkivportalen.no er en nasjonal søketjeneste på tvers av arkivinstitusjoners kataloger. Her vil du kunne finne informasjon om hvilke historiske arkiver og dokumenter som befinner seg i det mangfoldet av arkiver som finnes i Norge.

Landslaget for lokal- og privatarkiv

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) er ein medlemsorganisasjon for institusjonar og enkeltpersonar som arbeider med vern og formidling av kommune- og privatarkiv, eller som er opptekne av arkivspørsmål.

Lovverk – Arkivforskrifta

Arkivforskriften springer ut fra og utdyper arkivloven. Forskriften er omfattende og regulerer de fleste sider ved offentlig forvaltning.

Lovverk – Arkivloven

Arkivloven er en generell lov som dekker alle typer offentlige arkiv. Formålet med loven er bevaring og formidling av disse arkivene. Den ser på kulturell og forskningsmessige aspekter ved arkiv, og ikke minst vesentlig forvaltningsmessig dokumentasjon. Den berører også private arkiv.

Norsk arkivråd

Norsk Arkivråd er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor.

SAMDOK

SAMDOK-programmet tar sikte på å bedre muligheten for å sikre en helhetlig samfunnsdokumentasjon med spesielt fokus på områdene privatarkiv, kommunale arkiv og arkiv i E-forvaltning.

Tidsskriftet Arkiv

Tidsskriftet Arkiv har som formål å styrke den vitskaplege tilnærminga til arkivfaget og skal vere ein uavhengig arena for fagleg utvikling og debatt. Tidsskriftet publiserer fagfellevurdert artiklar og fagartiklar utan fagfellevurdering, debattinnlegg og redaksjonelle kommentarar.

Formidling

Arkivnøkkel – Landbrukskontorene

Arkivnøkkel for landbrukskontorene. I funnkommunen Hemne, er nøkkelen angitt å gjelde ca. 1958-2005.

Arkivnøkkel – N.H.F. sentraladministrasjon 1964

Norges Herredsforbunds arkivsystem for den kommunale sentraladministrasjonen av 1964. Denne er en rettelse av 1954-versjonen.

Arkivnøkkel – N.H.F. skolekontor 1962

Norges Herredsforbunds arkivsystem for kommunale skolekontor 1964. Revidert og sterkt utvidet utgave av 1953-utgaven.

Arkivnøkkel – NKS fylkeskommunen 1979

Norske Kommuners Sentralforbunds arkivnøkkel tilpasset den nye fylkeskommunens oppgaver og organisasjon. Denne versjonen inneholder rettelser fram til og med 1981.

Arkivnøkkel – Roalds kommunale arkivsystem 1935

Karl Roalds arkivsystem for systematisk ordning av brevsaker for kommunestyrer. Inneholder gruppeinndelings- og stikkordregister. Forlagt av Sem & Stenersen 1935.

arkivportalen.no

Arkivportalen.no er en nasjonal søketjeneste på tvers av arkivinstitusjoners kataloger. Her vil du kunne finne informasjon om hvilke historiske arkiver og dokumenter som befinner seg i det mangfoldet av arkiver som finnes i Norge.

Arkivveiledning på tvers

Veiledning til kommunale, statlige og private arkivkilder. den er inndelt i hovedkapitlene Vei, bru og bil, Musikk og teater, Eiendom og Mappa mi. Sistnevnte har underkapitlene Barndom, Skole, Vigsel og skilsmisse, Rettsvesen, Bosted, Inntekt og arbeidsforhold, Sosialhjelp, Sykdom og helse, Rus og Død.

Lovverk – Arkivforskrifta

Arkivforskriften springer ut fra og utdyper arkivloven. Forskriften er omfattende og regulerer de fleste sider ved offentlig forvaltning.

Lovverk – Arkivloven

Arkivloven er en generell lov som dekker alle typer offentlige arkiv. Formålet med loven er bevaring og formidling av disse arkivene. Den ser på kulturell og forskningsmessige aspekter ved arkiv, og ikke minst vesentlig forvaltningsmessig dokumentasjon. Den berører også private arkiv.

Norsk arkivråd

Norsk Arkivråd er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor.

Tidsskriftet Arkiv

Tidsskriftet Arkiv har som formål å styrke den vitskaplege tilnærminga til arkivfaget og skal vere ein uavhengig arena for fagleg utvikling og debatt. Tidsskriftet publiserer fagfellevurdert artiklar og fagartiklar utan fagfellevurdering, debattinnlegg og redaksjonelle kommentarar.

Notiser
Kontaktkonferanse17-feat
Lysark kontaktkonferansen
Takk til alle deltakere for oppmøtet og foredragsholderne for innsatsen på årets kontaktkonferanse. Jahn Pettersen, seksjonsleder ved
ill_KK17_feat
Kontaktkonferansen 2017
IKA Trøndelag inviterer til kontaktkonferansen 2017 torsdag 27. april i Trondheim. Det blir et variert program med orientering både fra IKAs
Artikler
pic_repskap17_feat
Representantskapsmøtet 2017
IKA Trøndelag inviterer til årets representantskapsmøte tirsdag 25. april 2017 på Arkivsenter Dora i Trondheim. Saksliste: Opptelling
IKAwood300
Kandidater til styret
Valgkomiteen for IKA Trøndelag oppfordrer eierkommunene til å komme med forslag på kandidater til styret for perioden 2017-2019. Det er to
Utstilling
pic_anvisning_feat
Vi markerer den internasjonale arkivdagen 9. juni med en liten morsomhet i...