Nede for vedlikehold 

worker_trans


Ta kontakt med oss på: postmottak@ika-trondelag.no eller 468 76 636 

eller den enkelte ansatte på telefon:

Jens Rønning
Tone Stakvik
Roger Buan-Krognes
Petter Pedryc
Pål Kristen Langøien
Randi Ness
Synnøve Wiseth
Randi Leistad
Jan Børre Solvik

922 87 351
468 54 276
902 51 286
468 53 864
468 50 989
486 76 636
948 26 107
468 75 570
482 76 566