Kommende hendelser
  February 2020  
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5* Internkontroll dokumentasjon at 09:00
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Arkivplansamling Innland

Arkivdanning holder arkivplanssamling for Innlandsregionen på 402 på Arkivsenter Dora i Trondheim
Tid: 10:00
Avdeling: Arkivdanning

close

Arkivplansamling Fjellregionen

Arkivdanning holder arkivplansamling for Fjellregionen i kommunestyresalen i rådhuset på Støren.
Tid: 10:00
Avdeling: Arkivdanning

close
Lesesal
Generell informasjon:
IKA Trøndelags bestand formidles gjennom lesesalen i Båtmannsgata 4.
Åpningstider:
Faste åpningstider lesesalen Båtmannsgata:
Tirs- og torsdag: 10:00 - 15:00

Ut over dette holder vi åpent etter avtale innenfor kjernetiden 09:00-14:30

For mest mulig effektiv bruk av din tid på lesesalen, anbefaler vi at du tar kontakt med oss i god tid før ditt besøk.

Bygdebøker – bruddstykker av et forarbeide

På 1940-tallet jobbet lærer Jens Halstein Nygård med ei bygdebok for Holtålen kommune. I kommunearkivet finner vi spor av innsamlingsarbeidet han begikk i den forbindelse. Arbeidet resulterte i de to første bindene av bygdeboka Haltdalen og haltdalingen utgitt i 1949.

Gårdbruker, lærer og kulturpersonlighet i Aundegrenda i Holtålen, Jens Halstein Nygård (1895-1963), var levende engasjert i bygda si. I tillegg til nevnte aktiviteter dirigerte han sangkor, diktet, skrev artikler for aviser, kåserier for radio og hadde en rekke tillitsverv. Han mottok Kongens fortjenestemedalje i sølv for sitt livslange engasjement. Sambygdingene har hedret ham med en minnestein ved Petran museum i Haltdalen.

I tillegg til bygdeboka, skrev han hundreårsberetningen Holtålen 1837-1937 i forbindelse med jubileet for formannskapslovene.

[Klikk for stort bilde]

Kladd til ord uttrykk. Klikk for stort bilde

I notatene etter Nygård, finner vi samlet en del ordtak og uttrykk nedskrevet på dialekten i Holtålen. Mange av disse er nok kjent fra store deler av landet, mens andre igjen er litt mer lokale. Vi tar forbehold om korrekt transkribering. Har du kommentarer til transkripsjon eller meningsinnhold, ta gjerne kontakt med Pål ved IKA Trøndelag.

Transkripsjon av kladd i bildet til høyre:

 • Det e førsent å snyte se når nåssåin e tå.
 • Når’u ha trødd kvarten, kain u allti trø ælva.
 • Det ska sterk ryg te å bør gode dåggå.
 • N må redde dein nøa som e først fri.
 • Vår-herre ha itj lågga flere munnia einn det e mat.
 • Det kain vør nå å ofse se øvvi.
 • Øm det e ailder se langt kærjimilløm(?) se træffes hølla. (?)
 • I skie kain itj brinne, og i kjæring kain itj trætte.
 • Når’u ha klåvva bli det allti ku.
 • Sjølbydd tenest bli allti førsmådd.
 • Obeinn gjest fe vente tart sist.
 • N lere med’n levvi, øm itj ainna se lere’n å gå sakte.
 • Enkemainnssørja og handbåggåstøten vare lik lenge.
 • Når det regne på presten se dryp det på klokkaren.
 • En godhugskap e en god vennskap.
 • Det gode låggå se med det voinne slår.
 • Det e ingen som bli rost før døm e dø, og ingen som bli lasta før døm ska te å gifte se.
 • Den som te på se væla, fe bør a.
 • Når’u itj ha bøid det se ha u itj føid det; og når u itj bøie rett se føie u itj rett heill. (?)
 • Når’u itj ha natta ro, se har’u itj dagen god.
 • Det e itj giftand jente før ho teille(?) kal grøt. (?)
 • Det e snåft gjort å tå i steg att, men det e være å få det fremøm att.
 • Greet heng nerast dørin åt tenarøm.
 • N kan itj fløtte frå se sjøl.
 • Størst hoilla ha best løkka.
 • Det e itj stor grisen før n sle kruil på rumpa.
 • Han e litt å lokke som ette vil krype.
 • Det e ingen nesten fødd.

Nygård samlet og inn historier om liv og levnet i bygda si. Her finner du fire historier; en om geistlighetens representant tidlig på 1800-tallet, to anekdoter om to brødre og en om en durabelig arbeidskar:

[Klikk for hele dokumentet]

“Om en myndig sokneprest”. Klikk på bildet for hele dokumentet.

[Klikk for hele dokumentet]

“To brødre”. Klikk på bildet for hele dokumentet.

[Klikk for hele dokumentet]

“En durabelig arbeidskar”. Klikk på bildet for hele dokumentet.

Vi beklager kvaliteten på de digitaliserte dokumentene.

Kilde: Holtålens  kommunearkiv/IKA Trøndelag og  http://no.wikipedia.org/wiki/Jens_Halstein_Nygård.

Tekst og research: Pål K. Langøien/IKA Trøndelag 2013.

Notiser
Ny norm for helse- og omsorgstjenester
Normen gjelder informasjonssikkerher og personvern i sektoren. Direktorat for e-helse har etter langvarig revisjon- og utviklingsarbeid utarbeidet
Kurs i internkontroll
Arkivdanning inviterer til kurs i hvordan få arkivplan til å nærme seg arkivforskriftens krav til interkontroll i en
Artikler
Kontaktkonferansen 2020
IKA Trøndelag inviterer til kontaktkonferansen 2020 tirsdag 31. mars i Trondheim. Hovedposten på programmet er Datatilsynets og Arkivverkets
Ny produksjonsløype
Digitalt depot har siden 2018 gjennomført møter med totalt 36 eiere av IKA Trøndelag IKS i forbindelse med ny produksjonsløye for
Utstilling
Vi markerer den internasjonale arkivdagen 9. juni med en liten morsomhet i...