Lesesal
Generell informasjon:
IKA Trøndelags bestand formidles gjennom lesesalen i Båtmannsgata 4.
Åpningstider:
Faste åpningstider lesesalen Båtmannsgata:
Tirs- og torsdag: 10:00 - 15:00

Ut over dette holder vi åpent etter avtale innenfor kjernetiden 09:00-14:30

For mest mulig effektiv bruk av din tid på lesesalen, anbefaler vi at du tar kontakt med oss i god tid før ditt besøk.

Bygdebøker – bruddstykker av et forarbeide

Publisert 8. april 2013 av Pål Langøien

På 1940-tallet jobbet lærer Jens Halstein Nygård med ei bygdebok for Holtålen kommune. I kommunearkivet finner vi spor av innsamlingsarbeidet han begikk i den forbindelse. Arbeidet resulterte i de to første bindene av bygdeboka Haltdalen og haltdalingen utgitt i 1949.

Gårdbruker, lærer og kulturpersonlighet i Aundegrenda i Holtålen, Jens Halstein Nygård (1895-1963), var levende engasjert i bygda si. I tillegg til nevnte aktiviteter dirigerte han sangkor, diktet, skrev artikler for aviser, kåserier for radio og hadde en rekke tillitsverv. Han mottok Kongens fortjenestemedalje i sølv for sitt livslange engasjement. Sambygdingene har hedret ham med en minnestein ved Petran museum i Haltdalen.

I tillegg til bygdeboka, skrev han hundreårsberetningen Holtålen 1837-1937 i forbindelse med jubileet for formannskapslovene.

[Klikk for stort bilde]

Kladd til ord uttrykk. Klikk for stort bilde

I notatene etter Nygård, finner vi samlet en del ordtak og uttrykk nedskrevet på dialekten i Holtålen. Mange av disse er nok kjent fra store deler av landet, mens andre igjen er litt mer lokale. Vi tar forbehold om korrekt transkribering. Har du kommentarer til transkripsjon eller meningsinnhold, ta gjerne kontakt med Pål ved IKA Trøndelag.

Transkripsjon av kladd i bildet til høyre:

 • Det e førsent å snyte se når nåssåin e tå.
 • Når’u ha trødd kvarten, kain u allti trø ælva.
 • Det ska sterk ryg te å bør gode dåggå.
 • N må redde dein nøa som e først fri.
 • Vår-herre ha itj lågga flere munnia einn det e mat.
 • Det kain vør nå å ofse se øvvi.
 • Øm det e ailder se langt kærjimilløm(?) se træffes hølla. (?)
 • I skie kain itj brinne, og i kjæring kain itj trætte.
 • Når’u ha klåvva bli det allti ku.
 • Sjølbydd tenest bli allti førsmådd.
 • Obeinn gjest fe vente tart sist.
 • N lere med’n levvi, øm itj ainna se lere’n å gå sakte.
 • Enkemainnssørja og handbåggåstøten vare lik lenge.
 • Når det regne på presten se dryp det på klokkaren.
 • En godhugskap e en god vennskap.
 • Det gode låggå se med det voinne slår.
 • Det e ingen som bli rost før døm e dø, og ingen som bli lasta før døm ska te å gifte se.
 • Den som te på se væla, fe bør a.
 • Når’u itj ha bøid det se ha u itj føid det; og når u itj bøie rett se føie u itj rett heill. (?)
 • Når’u itj ha natta ro, se har’u itj dagen god.
 • Det e itj giftand jente før ho teille(?) kal grøt. (?)
 • Det e snåft gjort å tå i steg att, men det e være å få det fremøm att.
 • Greet heng nerast dørin åt tenarøm.
 • N kan itj fløtte frå se sjøl.
 • Størst hoilla ha best løkka.
 • Det e itj stor grisen før n sle kruil på rumpa.
 • Han e litt å lokke som ette vil krype.
 • Det e ingen nesten fødd.

Nygård samlet og inn historier om liv og levnet i bygda si. Her finner du fire historier; en om geistlighetens representant tidlig på 1800-tallet, to anekdoter om to brødre og en om en durabelig arbeidskar:

[Klikk for hele dokumentet]

«Om en myndig sokneprest». Klikk på bildet for hele dokumentet.

[Klikk for hele dokumentet]

«To brødre». Klikk på bildet for hele dokumentet.

[Klikk for hele dokumentet]

«En durabelig arbeidskar». Klikk på bildet for hele dokumentet.

Vi beklager kvaliteten på de digitaliserte dokumentene.

Kilde: Holtålens  kommunearkiv/IKA Trøndelag og  https://no.wikipedia.org/wiki/Jens_Halstein_Nygård.

Tekst og research: Pål K. Langøien/IKA Trøndelag 2013.

Notiser
Vi periodiserer og flytter opp i skyen
I forbindelse med at vi går over fra lokal WebSak Fokus til WebSak+ i skyen, er vi uten saksbehandlingssystem noen dager. Etter planen skal nytt
Privatarkivseminar på Hell
Tradisjonen tro ble årets privatarkivseminar gjennomført på Scandic Hell 20. oktober. Seminaret er et møtepunkt for alle i Trøndelag som
Artikler
IKA flytter!
Som de fleste eiere og samarbeidspartnere nå er klar over, flytter IKA Trøndelag tilbake til Dora i år. Innflyttingen i nye lokaler vil skje
[IKA logo]
Ny utlysning – Fullstilling på digital depot
IKA Trøndelag har ledig stilling som IT-rådgiver i 100% fast stilling på digitalt depot. Vi søker en ny kollega til å jobbe med digitale
Utstilling
Etter bybrannen i Levanger 1877 tok formannskapet initiativ til å starte en...