Lesesal
Generell informasjon:
IKA Trøndelags bestand formidles gjennom lesesalen i Båtmannsgata 4.
Åpningstider:
Faste åpningstider lesesalen Båtmannsgata:
Tirs- og torsdag: 10:00 - 15:00

Ut over dette holder vi åpent etter avtale innenfor kjernetiden 09:00-14:30

For mest mulig effektiv bruk av din tid på lesesalen, anbefaler vi at du tar kontakt med oss i god tid før ditt besøk.

Byggearbeidene i gang på taket av Dora

Publisert 9. oktober 2023 av Pål Langøien

I ekstraordinært representantskapsmøte av 24. august 2023, ble det vedtatt at IKA Trøndelag flytter tilbake til Dora. Nytt magasin og kontorlokaler skal bygges på taket av bunkersen.

Foto: Thomas Rønning/Dora AS.

Hovedårsaken er et akutt behov for ytterligere 10 000 hyllemeter i arkivdepoet og en opsjon på kvadratmeter nok til å bygge ytterligere 10 000 hyllemeter i omtrentelig et 10-årsperspektiv. Men i første omgang skal det altså bygges arkivmagasiner med plass til 30 000 hyllemeter i kompaktreoler.

Det er lagt opp til størst mulig gjenbruk av reolmaterialer fra Båtsmannsgata. Første boks plukkes ned fra hylle i Båtsmannsgata så snart som mulig etter 1. april 2024.

I tilknytning til magasinene vil det bygges kontorlokaler for de ansatte med tilhørende tekniske rom og fasiliteter. I tillegg til noen cellekontorer, er det lagt opp til fagvise kontorlandskaper der det er praktisk. I tilknytning til kontorlandskapet for formidling vil det komme en forskercelle.

Totalt skal det bebygges 2 350 kvadratmeter, hvor magasindelen vil utgjøre omtrentelig 1 500 kvaratmeter.

Om alt går etter planen er vi på plass i nye lokaler tidlighøsten 2024.

 

 

Notiser
Privatarkivseminar på Hell
Tradisjonen tro ble årets privatarkivseminar gjennomført på Scandic Hell 20. oktober. Seminaret er et møtepunkt for alle i Trøndelag som
Tapt inngående e-post
I forbindelse med serverskifte hos domeneleverandør i uke 40, viser det seg at vi har tapt alle inngående e-post. Det hefter noe usikkerhet ved
Artikler
[IKA logo]
Ny utlysning – Fullstilling på digital depot
IKA Trøndelag har ledig stilling som IT-rådgiver i 100% fast stilling på digitalt depot. Vi søker en ny kollega til å jobbe med digitale
Byggearbeidene i gang på taket av Dora
I ekstraordinært representantskapsmøte av 24. august 2023, ble det vedtatt at IKA Trøndelag flytter tilbake til Dora. Nytt magasin og
Utstilling
Etter bybrannen i Levanger 1877 tok formannskapet initiativ til å starte en...