Lesesal
Generell informasjon:
IKA Trøndelags bestand formidles gjennom lesesalen i Båtmannsgata 4.
Åpningstider:
Faste åpningstider lesesalen Båtmannsgata:
Tirs- og torsdag: 10:00 - 15:00

Ut over dette holder vi åpent etter avtale innenfor kjernetiden 09:00-14:30

For mest mulig effektiv bruk av din tid på lesesalen, anbefaler vi at du tar kontakt med oss i god tid før ditt besøk.

Petter Pedryc

Publisert av Pål Langøien
Petter har overordnet ansvar for digitalt depot. Det innebærer utarbeidelse av rutiner for deponering og langtidsbevaring av deponert…Les mer.

Tone Stakvik

Publisert av Pål Langøien
Tone har hovedansvaret for privatarkiv ved IKA Trøndelag. Dette innebærer koordinering av privatarkivarbeidet i Nord- og Sør-Trøndelag for aktuelle institusjoner og organisasjoner. Hun har og hovedansvaret for ordnings- og katalogiseringsprosjekter av papirarkiv. I tillegg jobber hun innen…Les mer.

Jens Rønning

Publisert av Pål Langøien
Jens er daglig leder ved IKA…Les mer.

Pål Kristen Langøien

Publisert av Pål Langøien
Pål har hovedansvaret for formidling. Dette innebærer saksbehandling og i forbindelse med aktiv formidlingsprosjekter. Han fungerer og som redaktør for nettstedet du nå er inne…Les mer.

Randi Ness

Publisert av Pål Langøien
Randi er IKA Trøndelags sekretær. Det vil i praksis si postmottak, koordinator og oppasser av…Les mer.

Roger Buan-Krognes

Publisert av Pål Langøien
Roger er rådgiver ved IKA Trøndelag. Han har gjennom flere år spesialisert seg på eldre og nyere…Les mer.

Synne Nilssen

Publisert av Pål Langøien
Synne er ordningsmedarbeider ved IKA Trøndelag. Erfaring med ordning av videregående skoler spesielt og kommunale arkiver…Les mer.

Terje Pettersen

Publisert av Pål Langøien
Terje er ordningsmedarbeider ved IKA Trøndelag. Har erfaring med å ordne kommunale arkiver generelt og jobber med Inderøy fram til starten på…Les mer.

Gunhild Bakken

Publisert av Pål Langøien
Gunhild jobber med saksbehandling og forefallende Asta-registreringer, i tillegg til mottak av publikum og arkiver på…Les mer.

Anita Kildemo Flor

Publisert av Pål Langøien
Anita jobber med arkivdanning. Det innebærer kursvirksomhet i tillegg til rådgiving. Jobber ellers med beavring- og kassasjon og…Les mer.

Hans Sindre Rein

Publisert av Pål Langøien
Hans jobber med saksbehandling og katalogisering av materiale ordnet av…Les mer.

Ketil Søraker

Publisert av Pål Langøien
Ketil jobber på IKA Trøndelags prosjekter med skanning av…Les mer.

Kjetil Tørrissen

Publisert av Pål Langøien
Kjetil jobber på IKA Trøndelags prosjekter med skanning av…Les mer.

Rikard Høvde

Publisert av Pål Langøien
Rikard jobber på IKA Trøndelags prosjekter med skanning av…Les mer.

Synnøve Dahl Wiseth

Publisert av Pål Langøien
Synnøve har overordnet ansvar for aktiviteten på arkivdanning. Dette innebærer koordinering av kursvirksomheten, kartleggings- og oppfølgingsbesøk. IKA Trøndelag holder kurs innenfor innføring i arkivfaget, K-koder,…Les mer.

Jan Børre Solvik

Publisert av Pål Langøien
Jan Børre har overordnet ansvar for IT-drift hos IKA Trøndelag, herunder digitaliseringsfabrikken. I tillegg utfører han oppgaver for digitalt…Les mer.
Notiser
Vi periodiserer og flytter opp i skyen
I forbindelse med at vi går over fra lokal WebSak Fokus til WebSak+ i skyen, er vi uten saksbehandlingssystem noen dager. Etter planen skal nytt
Privatarkivseminar på Hell
Tradisjonen tro ble årets privatarkivseminar gjennomført på Scandic Hell 20. oktober. Seminaret er et møtepunkt for alle i Trøndelag som
Artikler
IKA flytter!
Som de fleste eiere og samarbeidspartnere nå er klar over, flytter IKA Trøndelag tilbake til Dora i år. Innflyttingen i nye lokaler vil skje
[IKA logo]
Ny utlysning – Fullstilling på digital depot
IKA Trøndelag har ledig stilling som IT-rådgiver i 100% fast stilling på digitalt depot. Vi søker en ny kollega til å jobbe med digitale
Utstilling
Etter bybrannen i Levanger 1877 tok formannskapet initiativ til å starte en...