Lesesal
Generell informasjon:
IKA Trøndelags bestand formidles gjennom lesesalen i Båtmannsgata 4.
Åpningstider:
Faste åpningstider lesesalen Båtmannsgata:
Tirs- og torsdag: 10:00 - 15:00

Ut over dette holder vi åpent etter avtale innenfor kjernetiden 09:00-14:30

For mest mulig effektiv bruk av din tid på lesesalen, anbefaler vi at du tar kontakt med oss i god tid før ditt besøk.

Ressurser

Her finner du en samling ressurser for deg som arkivmedarbeider. Den inneholder internt utarbeidede instrukser, så vel som sentralt utarbeidet lovverk. Vi har valgt å dele inn materialet etter fagområde, men hele siden er søkbar gjennom å trykke ctrl og F og skrive inn ønsket søkestreng. Dette er en dynamisk side hvor vi vil legge opp relevante lenker og dokumenter fortløpende.

Arkivdanning

ABM-skrift # 16: Kommunesammenslåing og arkivspørsmål

Rapport som summerer erfaringer med behandling av arkiv ved kommunesammenslåinger og gir råd om hvordan kommunene kan sikre arkivene når mange nå går inn i slike prosesser.

arkivplan.no

Arkivplan.no er en tjeneste utviklet i tett samarbeid med de kommunalearkivinstituasjonene. Bakgrunnen for prosjektet Arkivplan.no er at overgangen til elektronisk saksbehandling øker behovet for en arkivplan som blir brukt, og som til enhver tid er oppdatert. Utviklingsprosjektet har vært støttet av ABM-Utvikling.

BK-prosjekt koordinert av IKA Trøndelag

Presentasjon av bevarings- og kassasjonsprosjekter i Trøndelag koordinert av IKA Trøndelag. Foreløpig er prosjekter i Rennebu kommune, Innherred samkommune, Stjørdal kommune og Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune igangsatt.

Digitale konsekvenser av kommunesammenslåing

Kommunenes Sentralforbund (KS) har fått kartlagt de digitale konsekvensene av en kommunesammenslåing. Dette har resultert i en sluttrapport og en sjekkliste, som begges nås gjennom denne lenken.

Hva er: Noark5?

Egenprodusert artikkel som presenterer Noark5-standarden.

Hva er: PDF/A?

Egenprodusert artikkel som presenterer PDF/A-formatet.

Kommunereform

Arkivverkets informasjonsside om kommunereformen. Oppdateres jevnlig

Lovverk – Arkivforskrifta

Arkivforskriften springer ut fra og utdyper arkivloven. Forskriften er omfattende og regulerer de fleste sider ved offentlig forvaltning.

Lovverk – Arkivloven

Arkivloven er en generell lov som dekker alle typer offentlige arkiv. Formålet med loven er bevaring og formidling av disse arkivene. Den ser på kulturell og forskningsmessige aspekter ved arkiv, og ikke minst vesentlig forvaltningsmessig dokumentasjon. Den berører også private arkiv.

Norsk arkivråd

Norsk Arkivråd er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor.

Tidsskriftet Arkiv

Tidsskriftet Arkiv har som formål å styrke den vitskaplege tilnærminga til arkivfaget og skal vere ein uavhengig arena for fagleg utvikling og debatt. Tidsskriftet publiserer fagfellevurdert artiklar og fagartiklar utan fagfellevurdering, debattinnlegg og redaksjonelle kommentarar.

Veileder «Å avslutte et arkiv»

Veilederen gir en oversikt over hva som må gjøres før et arkiv eller en arkivdel kan periodiseres ved skarpt skille eller avsluttes helt.

Veileder Barnehagedokumentasjon

Veilederen for ledere og saksbehandlere i barnehage. Veilederen er laget slik at det er enkelt å finne fram til informasjon om det enkelte dokument, – den er oversiktlig, brukervennlig og samtidig detaljert.

Veileder elevdokumentasjon grunnskole

Veilederen for elevdokumentasjon grunnskolen. Veilederen er laget slik at det er enkelt å finne fram til informasjon om det enkelte dokument, – den er oversiktlig, brukervennlig og samtidig detaljert.

Veileder elevdokumentasjon videregående skole

Veilederen for elevdokumentasjon i den videregående skole. Veilederen er laget slik at det er enkelt å finne fram til informasjon om det enkelte dokument, – den er oversiktlig, brukervennlig og samtidig detaljert.

Veileder MORS-mapper – Bevaring og kassasjon

Veilederen for bevaring- og kassasjonsvurderinger av MORS-mapper.

Veileder personaldokumentasjon

Veileder for håndtering av dokumenter produsert i forbindelse med personaladministrasjon. Den skal kunne brukes som et referansedokument i det daglige arbeidet.

Digitalt Depot

ABM-skrift # 16: Kommunesammenslåing og arkivspørsmål

Rapport som summerer erfaringer med behandling av arkiv ved kommunesammenslåinger og gir råd om hvordan kommunene kan sikre arkivene når mange nå går inn i slike prosesser.

BK-prosjekt koordinert av IKA Trøndelag

Presentasjon av bevarings- og kassasjonsprosjekter i Trøndelag koordinert av IKA Trøndelag. Foreløpig er prosjekter i Rennebu kommune, Innherred samkommune, Stjørdal kommune og Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune igangsatt.

Digitale konsekvenser av kommunesammenslåing

Kommunenes Sentralforbund (KS) har fått kartlagt de digitale konsekvensene av en kommunesammenslåing. Dette har resultert i en sluttrapport og en sjekkliste, som begges nås gjennom denne lenken.

Hva er: Noark5?

Egenprodusert artikkel som presenterer Noark5-standarden.

Hva er: PDF/A?

Egenprodusert artikkel som presenterer PDF/A-formatet.

Informasjon om deponeringen 2.0

Skjema for utfylling i forbindelse med deponering av elektroniske arkiv til IKA Trøndelag.

Instruks deponering av elektronisk arkiv 2.0

Instruks for deponering av elektroniske arkiv til IKA Trøndelag.

Instruks deponering av pleie- og omsorgssystemer

Instruks for deponering av pleie- og omsorgssystemer til IKA Trøndelag.

Kommunereform

Arkivverkets informasjonsside om kommunereformen. Oppdateres jevnlig

Lovverk – Arkivforskrifta

Arkivforskriften springer ut fra og utdyper arkivloven. Forskriften er omfattende og regulerer de fleste sider ved offentlig forvaltning.

Lovverk – Arkivloven

Arkivloven er en generell lov som dekker alle typer offentlige arkiv. Formålet med loven er bevaring og formidling av disse arkivene. Den ser på kulturell og forskningsmessige aspekter ved arkiv, og ikke minst vesentlig forvaltningsmessig dokumentasjon. Den berører også private arkiv.

Norsk arkivråd

Norsk Arkivråd er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor.

SAMDOK

SAMDOK-programmet tar sikte på å bedre muligheten for å sikre en helhetlig samfunnsdokumentasjon med spesielt fokus på områdene privatarkiv, kommunale arkiv og arkiv i E-forvaltning.

Tidsskriftet Arkiv

Tidsskriftet Arkiv har som formål å styrke den vitskaplege tilnærminga til arkivfaget og skal vere ein uavhengig arena for fagleg utvikling og debatt. Tidsskriftet publiserer fagfellevurdert artiklar og fagartiklar utan fagfellevurdering, debattinnlegg og redaksjonelle kommentarar.

Papirarkiv

ABM-skrift # 16: Kommunesammenslåing og arkivspørsmål

Rapport som summerer erfaringer med behandling av arkiv ved kommunesammenslåinger og gir råd om hvordan kommunene kan sikre arkivene når mange nå går inn i slike prosesser.

arkivportalen.no

Arkivportalen.no er en nasjonal søketjeneste på tvers av arkivinstitusjoners kataloger. Her vil du kunne finne informasjon om hvilke historiske arkiver og dokumenter som befinner seg i det mangfoldet av arkiver som finnes i Norge.

BK-prosjekt koordinert av IKA Trøndelag

Presentasjon av bevarings- og kassasjonsprosjekter i Trøndelag koordinert av IKA Trøndelag. Foreløpig er prosjekter i Rennebu kommune, Innherred samkommune, Stjørdal kommune og Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune igangsatt.

Deponering – Mal deponeringsliste papirarkiv

Enkelt skjema for utfylling i forbindelse med deponering av papirarkiv til IKA Trøndelag.

Deponering – Mal navneliste papirarkiv

Enkelt skjema for utfylling av navnelister i forbindelse med deponering av klientmapper til IKA Trøndelag.

Instruks deponering papirarkiv

Instruks for deponering av papirarkiver dekker hva som skal deponeres, krav til deponert materiale og gjennomføring av selve deponeringen.

Instruks deponering tannlegejournaler

Instruks for deponering av tannlegejournaler til IKA Trøndelag. Instruksen gir enkle retningslinjer for generell ordning og rensing av de enkelte journaler.

Kommunereform

Arkivverkets informasjonsside om kommunereformen. Oppdateres jevnlig

Lovverk – Arkivforskrifta

Arkivforskriften springer ut fra og utdyper arkivloven. Forskriften er omfattende og regulerer de fleste sider ved offentlig forvaltning.

Lovverk – Arkivloven

Arkivloven er en generell lov som dekker alle typer offentlige arkiv. Formålet med loven er bevaring og formidling av disse arkivene. Den ser på kulturell og forskningsmessige aspekter ved arkiv, og ikke minst vesentlig forvaltningsmessig dokumentasjon. Den berører også private arkiv.

Norsk arkivråd

Norsk Arkivråd er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor.

Tidsskriftet Arkiv

Tidsskriftet Arkiv har som formål å styrke den vitskaplege tilnærminga til arkivfaget og skal vere ein uavhengig arena for fagleg utvikling og debatt. Tidsskriftet publiserer fagfellevurdert artiklar og fagartiklar utan fagfellevurdering, debattinnlegg og redaksjonelle kommentarar.

Privatarkiv

Arkivforbundet

Arkivforbundet er en medlemsorganisasjon for institusjoner og enkeltpersoner som arbeider med bevaring og formidling av kommune- og privatarkiv, eller som er opptatt av arkivspørsmål.

arkivportalen.no

Arkivportalen.no er en nasjonal søketjeneste på tvers av arkivinstitusjoners kataloger. Her vil du kunne finne informasjon om hvilke historiske arkiver og dokumenter som befinner seg i det mangfoldet av arkiver som finnes i Norge.

Lovverk – Arkivforskrifta

Arkivforskriften springer ut fra og utdyper arkivloven. Forskriften er omfattende og regulerer de fleste sider ved offentlig forvaltning.

Lovverk – Arkivloven

Arkivloven er en generell lov som dekker alle typer offentlige arkiv. Formålet med loven er bevaring og formidling av disse arkivene. Den ser på kulturell og forskningsmessige aspekter ved arkiv, og ikke minst vesentlig forvaltningsmessig dokumentasjon. Den berører også private arkiv.

Norsk arkivråd

Norsk Arkivråd er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor.

SAMDOK

SAMDOK-programmet tar sikte på å bedre muligheten for å sikre en helhetlig samfunnsdokumentasjon med spesielt fokus på områdene privatarkiv, kommunale arkiv og arkiv i E-forvaltning.

Tidsskriftet Arkiv

Tidsskriftet Arkiv har som formål å styrke den vitskaplege tilnærminga til arkivfaget og skal vere ein uavhengig arena for fagleg utvikling og debatt. Tidsskriftet publiserer fagfellevurdert artiklar og fagartiklar utan fagfellevurdering, debattinnlegg og redaksjonelle kommentarar.

Formidling

Arkivnøkkel – Landbrukskontorene

Arkivnøkkel for landbrukskontorene. I funnkommunen Hemne, er nøkkelen angitt å gjelde ca. 1958-2005.

Arkivnøkkel – N.H.F. sentraladministrasjon 1964

Norges Herredsforbunds arkivsystem for den kommunale sentraladministrasjonen av 1964. Denne er en rettelse av 1954-versjonen.

Arkivnøkkel – N.H.F. skolekontor 1962

Norges Herredsforbunds arkivsystem for kommunale skolekontor 1964. Revidert og sterkt utvidet utgave av 1953-utgaven.

Arkivnøkkel – NKS fylkeskommunen 1979

Norske Kommuners Sentralforbunds arkivnøkkel tilpasset den nye fylkeskommunens oppgaver og organisasjon. Denne versjonen inneholder rettelser fram til og med 1981.

Arkivnøkkel – Roalds kommunale arkivsystem 1935

Karl Roalds arkivsystem for systematisk ordning av brevsaker for kommunestyrer. Inneholder gruppeinndelings- og stikkordregister. Forlagt av Sem & Stenersen 1935.

arkivportalen.no

Arkivportalen.no er en nasjonal søketjeneste på tvers av arkivinstitusjoners kataloger. Her vil du kunne finne informasjon om hvilke historiske arkiver og dokumenter som befinner seg i det mangfoldet av arkiver som finnes i Norge.

Arkivveiledning på tvers

Veiledning til kommunale, statlige og private arkivkilder. den er inndelt i hovedkapitlene Vei, bru og bil, Musikk og teater, Eiendom og Mappa mi. Sistnevnte har underkapitlene Barndom, Skole, Vigsel og skilsmisse, Rettsvesen, Bosted, Inntekt og arbeidsforhold, Sosialhjelp, Sykdom og helse, Rus og Død.

Lovverk – Arkivforskrifta

Arkivforskriften springer ut fra og utdyper arkivloven. Forskriften er omfattende og regulerer de fleste sider ved offentlig forvaltning.

Lovverk – Arkivloven

Arkivloven er en generell lov som dekker alle typer offentlige arkiv. Formålet med loven er bevaring og formidling av disse arkivene. Den ser på kulturell og forskningsmessige aspekter ved arkiv, og ikke minst vesentlig forvaltningsmessig dokumentasjon. Den berører også private arkiv.

Norsk arkivråd

Norsk Arkivråd er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor.

Tidsskriftet Arkiv

Tidsskriftet Arkiv har som formål å styrke den vitskaplege tilnærminga til arkivfaget og skal vere ein uavhengig arena for fagleg utvikling og debatt. Tidsskriftet publiserer fagfellevurdert artiklar og fagartiklar utan fagfellevurdering, debattinnlegg og redaksjonelle kommentarar.

Notiser
Vi periodiserer og flytter opp i skyen
I forbindelse med at vi går over fra lokal WebSak Fokus til WebSak+ i skyen, er vi uten saksbehandlingssystem noen dager. Etter planen skal nytt
Privatarkivseminar på Hell
Tradisjonen tro ble årets privatarkivseminar gjennomført på Scandic Hell 20. oktober. Seminaret er et møtepunkt for alle i Trøndelag som
Artikler
IKA flytter!
Som de fleste eiere og samarbeidspartnere nå er klar over, flytter IKA Trøndelag tilbake til Dora i år. Innflyttingen i nye lokaler vil skje
[IKA logo]
Ny utlysning – Fullstilling på digital depot
IKA Trøndelag har ledig stilling som IT-rådgiver i 100% fast stilling på digitalt depot. Vi søker en ny kollega til å jobbe med digitale
Utstilling
Etter bybrannen i Levanger 1877 tok formannskapet initiativ til å starte en...