Lesesal
Generell informasjon:
IKA Trøndelags bestand formidles gjennom lesesalen i Båtmannsgata 4.
Åpningstider:
Faste åpningstider lesesalen Båtmannsgata:
Tirs- og torsdag: 10:00 - 15:00

Ut over dette holder vi åpent etter avtale innenfor kjernetiden 09:00-14:30

For mest mulig effektiv bruk av din tid på lesesalen, anbefaler vi at du tar kontakt med oss i god tid før ditt besøk.

Instruks deponering av pleie- og omsorgssystemer

Publisert av Pål Langøien
Instruks for deponering av pleie- og omsorgssystemer til IKA…Les mer.

Instruks deponering av elektronisk arkiv 2.0

Publisert av Pål Langøien
Instruks for deponering av elektroniske arkiv til IKA…Les mer.

Informasjon om deponeringen 2.0

Publisert av Pål Langøien
Skjema for utfylling i forbindelse med deponering av elektroniske arkiv til IKA…Les mer.

Norsk arkivråd

Publisert av Pål Langøien
Norsk Arkivråd er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat…Les mer.

Lovverk – Arkivloven

Publisert av Pål Langøien
Arkivloven er en generell lov som dekker alle typer offentlige arkiv. Formålet med loven er bevaring og formidling av disse arkivene. Den ser på kulturell og forskningsmessige aspekter ved arkiv, og ikke minst vesentlig forvaltningsmessig dokumentasjon. Den berører også private…Les mer.

Lovverk – Arkivforskrifta

Publisert av Pål Langøien
Arkivforskriften springer ut fra og utdyper arkivloven. Forskriften er omfattende og regulerer de fleste sider ved offentlig…Les mer.

Tidsskriftet Arkiv

Publisert av Pål Langøien
Tidsskriftet Arkiv har som formål å styrke den vitskaplege tilnærminga til arkivfaget og skal vere ein uavhengig arena for fagleg utvikling og debatt. Tidsskriftet publiserer fagfellevurdert artiklar og fagartiklar utan fagfellevurdering, debattinnlegg og redaksjonelle…Les mer.

Hva er: PDF/A?

Publisert av Pål Langøien
Egenprodusert artikkel som presenterer…Les mer.

Hva er: Noark5?

Publisert av Pål Langøien
Egenprodusert artikkel som presenterer…Les mer.

SAMDOK

Publisert av Pål Langøien
SAMDOK-programmet tar sikte på å bedre muligheten for å sikre en helhetlig samfunnsdokumentasjon med spesielt fokus på områdene privatarkiv, kommunale arkiv og arkiv…Les mer.

ABM-skrift # 16: Kommunesammenslåing og arkivspørsmål

Publisert av Pål Langøien
Rapport som summerer erfaringer med behandling av arkiv ved kommunesammenslåinger og gir råd om hvordan kommunene kan sikre arkivene når mange nå går inn i slike…Les mer.

Kommunereform

Publisert av Pål Langøien
Arkivverkets informasjonsside om kommunereformen. Oppdateres…Les mer.

BK-prosjekt koordinert av IKA Trøndelag

Publisert av Pål Langøien
Presentasjon av bevarings- og kassasjonsprosjekter i Trøndelag koordinert av IKA Trøndelag. Foreløpig er prosjekter i Rennebu kommune, Innherred samkommune, Stjørdal kommune og Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune…Les mer.

Digitale konsekvenser av kommunesammenslåing

Publisert av Pål Langøien
Kommunenes Sentralforbund (KS) har fått kartlagt de digitale konsekvensene av en kommunesammenslåing. Dette har resultert i en sluttrapport og en sjekkliste, som begges nås gjennom denne…Les mer.
Notiser
Vi periodiserer og flytter opp i skyen
I forbindelse med at vi går over fra lokal WebSak Fokus til WebSak+ i skyen, er vi uten saksbehandlingssystem noen dager. Etter planen skal nytt
Privatarkivseminar på Hell
Tradisjonen tro ble årets privatarkivseminar gjennomført på Scandic Hell 20. oktober. Seminaret er et møtepunkt for alle i Trøndelag som
Artikler
IKA flytter!
Som de fleste eiere og samarbeidspartnere nå er klar over, flytter IKA Trøndelag tilbake til Dora i år. Innflyttingen i nye lokaler vil skje
[IKA logo]
Ny utlysning – Fullstilling på digital depot
IKA Trøndelag har ledig stilling som IT-rådgiver i 100% fast stilling på digitalt depot. Vi søker en ny kollega til å jobbe med digitale
Utstilling
Etter bybrannen i Levanger 1877 tok formannskapet initiativ til å starte en...