Lesesal
Generell informasjon:
IKA Trøndelags bestand formidles gjennom lesesalen i Båtmannsgata 4.
Åpningstider:
Faste åpningstider lesesalen Båtmannsgata:
Tirs- og torsdag: 10:00 - 15:00

Ut over dette holder vi åpent etter avtale innenfor kjernetiden 09:00-14:30

For mest mulig effektiv bruk av din tid på lesesalen, anbefaler vi at du tar kontakt med oss i god tid før ditt besøk.

Norsk arkivråd

Publisert av Pål Langøien
Norsk Arkivråd er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat…Les mer.

Lovverk – Arkivloven

Publisert av Pål Langøien
Arkivloven er en generell lov som dekker alle typer offentlige arkiv. Formålet med loven er bevaring og formidling av disse arkivene. Den ser på kulturell og forskningsmessige aspekter ved arkiv, og ikke minst vesentlig forvaltningsmessig dokumentasjon. Den berører også private…Les mer.

Lovverk – Arkivforskrifta

Publisert av Pål Langøien
Arkivforskriften springer ut fra og utdyper arkivloven. Forskriften er omfattende og regulerer de fleste sider ved offentlig…Les mer.

arkivportalen.no

Publisert av Pål Langøien
Arkivportalen.no er en nasjonal søketjeneste på tvers av arkivinstitusjoners kataloger. Her vil du kunne finne informasjon om hvilke historiske arkiver og dokumenter som befinner seg i det mangfoldet av arkiver som finnes i…Les mer.

Tidsskriftet Arkiv

Publisert av Pål Langøien
Tidsskriftet Arkiv har som formål å styrke den vitskaplege tilnærminga til arkivfaget og skal vere ein uavhengig arena for fagleg utvikling og debatt. Tidsskriftet publiserer fagfellevurdert artiklar og fagartiklar utan fagfellevurdering, debattinnlegg og redaksjonelle…Les mer.

Arkivnøkkel – N.H.F. skolekontor 1962

Publisert av Pål Langøien
Norges Herredsforbunds arkivsystem for kommunale skolekontor 1964. Revidert og sterkt utvidet utgave av…Les mer.

Arkivnøkkel – N.H.F. sentraladministrasjon 1964

Publisert av Pål Langøien
Norges Herredsforbunds arkivsystem for den kommunale sentraladministrasjonen av 1964. Denne er en rettelse av…Les mer.

Arkivveiledning på tvers

Publisert av Pål Langøien
Veiledning til kommunale, statlige og private arkivkilder. den er inndelt i hovedkapitlene Vei, bru og bil, Musikk og teater, Eiendom og Mappa mi. Sistnevnte har underkapitlene Barndom, Skole, Vigsel og skilsmisse, Rettsvesen, Bosted, Inntekt og arbeidsforhold, Sosialhjelp, Sykdom og helse, Rus og…Les mer.

Arkivnøkkel – Landbrukskontorene

Publisert av Pål Langøien
Arkivnøkkel for landbrukskontorene. I funnkommunen Hemne, er nøkkelen angitt å gjelde ca.…Les mer.

Arkivnøkkel – NKS fylkeskommunen 1979

Publisert av Pål Langøien
Norske Kommuners Sentralforbunds arkivnøkkel tilpasset den nye fylkeskommunens oppgaver og organisasjon. Denne versjonen inneholder rettelser fram til og med…Les mer.

Arkivnøkkel – Roalds kommunale arkivsystem 1935

Publisert av Pål Langøien
Karl Roalds arkivsystem for systematisk ordning av brevsaker for kommunestyrer. Inneholder gruppeinndelings- og stikkordregister. Forlagt av Sem & Stenersen…Les mer.
Notiser
Inntaksstopp papirdepot
Det kommer til å bli fullt i magasinene for papirarkiver i løpet av 2023, så vi må følgelig innføre inntaksstopp senest fra nyåret 2024.
Ny veileder – Å avslutte arkiv
Veilederen gir råd og tips om prossesene som må gjøres før et arkiv eller en arkivdel kan periodiseres eller avsluttes. Formålet med
Artikler
[IKA logo]
Ny utlysning – Fullstilling på digital depot
IKA Trøndelag har ledig stilling som IT-rådgiver i 100% fast stilling på digitalt depot. Vi søker en ny kollega til å jobbe med digitale
Ny veileder: MORS-mapper, bevaring og kassasjon
Den nye veilederen er oppdatert jamfør nye føringer knytta til morsmapper. Riksarkivarens forskrift (RAF) §7-29, som inneholder
Utstilling
Etter bybrannen i Levanger 1877 tok formannskapet initiativ til å starte en...