Lesesal
Generell informasjon:
IKA Trøndelags bestand formidles gjennom lesesalen i Båtmannsgata 4.
Åpningstider:
Faste åpningstider lesesalen Båtmannsgata:
Tirs- og torsdag: 10:00 - 15:00

Ut over dette holder vi åpent etter avtale innenfor kjernetiden 09:00-14:30

For mest mulig effektiv bruk av din tid på lesesalen, anbefaler vi at du tar kontakt med oss i god tid før ditt besøk.

IKA flytter!

Publisert 16. april 2024 av Pål Langøien

Som de fleste eiere og samarbeidspartnere nå er klar over, flytter IKA Trøndelag tilbake til Dora i år. Innflyttingen i nye lokaler vil skje etappevis.

Parti fra gang i kontorlokalene, vegg inn til magasin til høyre. Foto: PKL/IKA Trøndelag.

I første omgang flytter arkivene og personale som jobber med dem over, mens øvrig personale flytter etter i månedsskiftet juni/juli. Totalt skal det flyttes 20 000 hyllemeter med arkiv.

 • 17.-18. april
  • Digitaliseringsfabrikken flytter til midlertidige lokaler på Sjøsida på Dora
 • 23. april
  • De første arkivboksene flyttes til nytt magasin på Dora
  • Ordningsmedarbeidere flytter til midlertidige lokaler i fjerde etasje i Arkivsenteret
  • Tone flytter inn i midlertidige lokaler på mesaninen på taket av Dora, hvor det også vil etableres en arbeidsplass for saksbehandler
 • 1. juli
  • Resten av personalet flytter fra Båtsmannsgata og inn i nye kontorlokaler på taket av Dora
  • Digitaliseringsfabrikken og ordningsmedarbeidere flytter fra midlertidige lokaler inn i nye kontorlokaler
 • 15. juli
  • De siste arkivboksene plukkes ned fra hylle i Båtsmannsgata, om alt går etter planen

Vi tar sikte på å opprettholde tjenestetilbudet så godt det lar seg gjøre i perioden. Ta kontakt med Tone angående fremtidige papirdeponeringer og Jan Børre i forbindelse med skanning ved behov. Vi minner om at vi har inntaksstopp på papir fram til vi har kommet i ordning.

For saksbehandling må det påregnes noe lenger svartid, da bestanden i tre måneder vil befinne seg på to lokasjoner.

Vi holder lesesalen i Båtsmannsgata åpen, så lenge det er praktisk mulig. Men i det fall du etterspør materiale som er flyttet til Dora, må du enten vente til etter 1. juli eller så må vi ta det som en sak.

Digitalt depot og arkivdanning vil i relativt liten grad berøres av prosessen. Ta likevel kontakt med respektive Petter eller Synnøve om det er noe du er usikker på.

Notiser
Vi periodiserer og flytter opp i skyen
I forbindelse med at vi går over fra lokal WebSak Fokus til WebSak+ i skyen, er vi uten saksbehandlingssystem noen dager. Etter planen skal nytt
Privatarkivseminar på Hell
Tradisjonen tro ble årets privatarkivseminar gjennomført på Scandic Hell 20. oktober. Seminaret er et møtepunkt for alle i Trøndelag som
Artikler
IKA flytter!
Som de fleste eiere og samarbeidspartnere nå er klar over, flytter IKA Trøndelag tilbake til Dora i år. Innflyttingen i nye lokaler vil skje
[IKA logo]
Ny utlysning – Fullstilling på digital depot
IKA Trøndelag har ledig stilling som IT-rådgiver i 100% fast stilling på digitalt depot. Vi søker en ny kollega til å jobbe med digitale
Utstilling
Etter bybrannen i Levanger 1877 tok formannskapet initiativ til å starte en...