Lesesal
Generell informasjon:
IKA Trøndelags bestand formidles gjennom lesesalen i Båtmannsgata 4.
Åpningstider:
Faste åpningstider lesesalen Båtmannsgata:
Tirs- og torsdag: 10:00 - 15:00

Ut over dette holder vi åpent etter avtale innenfor kjernetiden 09:00-14:30

For mest mulig effektiv bruk av din tid på lesesalen, anbefaler vi at du tar kontakt med oss i god tid før ditt besøk.

Kulturminner og privatarkiv – Prosjekt for bevaring og formidling av privatarkiv knyttet til Levanger kulturmiljø

Publisert 28. mai 2021 av Pål Langøien

I år er vi så heldige å ha fått tildelt prosjekt- og utviklingsmidler fra Riksarkivet for et nytt privatarkivprosjekt. I bevarings- og utvikingsplanen for privatarkiv som ble vedtatt av Fylkestinget i april er privatarkiver knyttet til kulturminner et av satsningsområdene.

Kirkegata, Levanger. År og fotograf ukjent. Kilde: Levanger Fotomuseum.

Tanken er at koblingen vil gjøre både arkivene og bygningene enda mer interessante. Denne idéen har vi tenkt å prøve ut i dette prosjektet med Levangers trehusbebyggelse som utgangspunkt.

Målet er å samle inn og digitalisere privatarkiver etter personer, bedrifter og foreninger som har hatt tilhold i den fredede trehusbyen i Levanger sentrum.

De digitaliserte arkivene kobles til den enkelte adresse via et kart som ligger på kommunens hjemmeside:

https://www.levanger.kommune.no/Prosjekt/Levanger-sentrum—fredning/

Kartet er allerede knyttet til digitaliserte dokumenter som inneholder kommunal eiendomsinformasjon.

Samarbeidspartnere i prosjektet blir Levanger kommune, Levanger Bymuseum, Levanger Fotomuseum og Trøndelag fylkeskommune. Den tildelte summen fra Riksarkivet er på kr. 160 000 og skal i sin helhet gå til digitalisering av innsamlede privatarkiver.

Levanger kulturmiljø peker seg på mange måter ut i denne sammenheng. For det første er det et relativt «ungt» kulturminne. Det er urbant, og omfatter dermed et stort antall mennesker og virksomheter som kan ha etterlatt seg arkivmateriale.

Viktigst av alt er den store lokalhistoriske interessen i kommunen som har resultert i at privatarkiver faktisk blir tatt vare på av historielag og museer, og at lokalhistoriske spørsmål blir diskutert.

Takket være frivillig innsats, og arkivtjenesten og bibliotekets vilje til å ta imot materiale, er det bevart en del privatarkiver fra Levanger som vi kjenner til. Et av målene for prosjektet er å finne ut hva som ellers finnes i kjeller og loft.

Har du opplysninger om arkiver som kan være spennende i forbindelse med prosjektet? Ta kontakt med Hanne Harstad ved kommunens servicetorg eller med Yngvild Knudsen på biblioteket.

Les mer:

Notiser
Inntaksstopp papirdepot
Det kommer til å bli fullt i magasinene for papirarkiver i løpet av 2023, så vi må følgelig innføre inntaksstopp senest fra nyåret 2024.
Ny veileder – Å avslutte arkiv
Veilederen gir råd og tips om prossesene som må gjøres før et arkiv eller en arkivdel kan periodiseres eller avsluttes. Formålet med
Artikler
[IKA logo]
Ny utlysning – Fullstilling på digital depot
IKA Trøndelag har ledig stilling som IT-rådgiver i 100% fast stilling på digitalt depot. Vi søker en ny kollega til å jobbe med digitale
Ny veileder: MORS-mapper, bevaring og kassasjon
Den nye veilederen er oppdatert jamfør nye føringer knytta til morsmapper. Riksarkivarens forskrift (RAF) §7-29, som inneholder
Utstilling
Etter bybrannen i Levanger 1877 tok formannskapet initiativ til å starte en...