Lesesal
Generell informasjon:
IKA Trøndelags bestand formidles gjennom lesesalen i Båtmannsgata 4.
Åpningstider:
Faste åpningstider lesesalen Båtmannsgata:
Tirs- og torsdag: 10:00 - 15:00

Ut over dette holder vi åpent etter avtale innenfor kjernetiden 09:00-14:30

For mest mulig effektiv bruk av din tid på lesesalen, anbefaler vi at du tar kontakt med oss i god tid før ditt besøk.

Ledig stilling som rådgiver formidling

Publisert 7. november 2021 av Pål Langøien

IKA Trøndelag har ledig stilling som rådgiver i 100% fast stilling på saksbehandling, Asta-registrering og oppgaver knyttet til depot.

[IKA logo]Av kvalifikasjoner vil vi se etter:

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
 •  Relevant erfaring fra saksbehandling og kjennskap til kommunal informasjons- og dokumentasjonsforvaltning vil vektlegges

Ønskete personlige egenskaper er:

 • Gode evner innen samarbeid og kommunikasjon
 •  Høy integritet grunnet særlige krav til håndtering av sensitivt materiale
 •  Utholdenhet og evne til systematisk arbeide
 •  Personlig egnethet

Krav til utdanning er som følger:

 • Relevant 3-årig høyskoleutdanning
 •  Relevant universitetsutdanning på bachelornivå
 •  I særskilte tilfeller kan relevant og dokumenterbar erfaring kompensere for formalkompetanse

Vi kan tilby:

 • Et godt faglig miljø
 •  Muligheten til å delta i prosjekter og samarbeid nasjonalt gjennom nettverket av kommunale arkivinstitusjoner (KAI)
 •  Fleksibel arbeidstid
 •  Lønn etter avtale. Medlemskap i Kommunal Landspensjonkasse. For stillingen gjelder ellers ordinære kommunale tilsettingsvilkår

For nærmere opplysninger om stillingen kan fagansvarlig for formidling Pål Kristen Langøien (mob. 468 50 989) eller daglig leder Jens Rønning (mob. 922 87 351) kontaktes.

Søknadsfrist 28. november 2021

Søknad med CV sendes på e-post til postmottak@ika-trondelag.no

Full utlysning kan lese her:

Notiser
Inntaksstopp papirdepot
Det kommer til å bli fullt i magasinene for papirarkiver i løpet av 2023, så vi må følgelig innføre inntaksstopp senest fra nyåret 2024.
Ny veileder – Å avslutte arkiv
Veilederen gir råd og tips om prossesene som må gjøres før et arkiv eller en arkivdel kan periodiseres eller avsluttes. Formålet med
Artikler
[IKA logo]
Ny utlysning – Fullstilling på digital depot
IKA Trøndelag har ledig stilling som IT-rådgiver i 100% fast stilling på digitalt depot. Vi søker en ny kollega til å jobbe med digitale
Ny veileder: MORS-mapper, bevaring og kassasjon
Den nye veilederen er oppdatert jamfør nye føringer knytta til morsmapper. Riksarkivarens forskrift (RAF) §7-29, som inneholder
Utstilling
Etter bybrannen i Levanger 1877 tok formannskapet initiativ til å starte en...