Lesesal
Generell informasjon:
IKA Trøndelags bestand formidles gjennom lesesalen i Båtmannsgata 4.
Åpningstider:
Faste åpningstider lesesalen Båtmannsgata:
Tirs- og torsdag: 10:00 - 15:00

Ut over dette holder vi åpent etter avtale innenfor kjernetiden 09:00-14:30

For mest mulig effektiv bruk av din tid på lesesalen, anbefaler vi at du tar kontakt med oss i god tid før ditt besøk.

Levanger bys frivillige nattpatrulje

Publisert 28. mai 2021 av Pål Langøien

Etter bybrannen i Levanger 1877 tok formannskapet initiativ til å starte en frivillig nattpatrulje i byen som skulle varsle om brann eller uroligheter.

Klikk på bildet for å se hele siden.

Heldigvis er arkivet etter denne virksomheten tatt vare på slik at vi i dag kan lese om hvem som deltok og hvordan patruljeringen ble gjennomført. Slik får vi vite at skomagersvend A. M. Sæther patruljerte gatene i morgentimene 23.desember 1879, men at tømmermand Niels Halsan “negtet” å stille opp 21. Mars 1880.

Av instruksen ser vi at de patruljerende ved oppdagelse av ild skulle sørge for at en av de tre “Extinktører” som sto hos Smed Holm, Bager Strømsø eller på Bolaget skulle skaffes til veie. Men – for å se på dette arkivet må du komme til Trondheim hvor arkivet er oppbevart.

For at flere skal få lettere tilgang til slike arkiver som ligger lagret hos privatpersoner, historielag, museer eller arkivinstitusjoner har IKA Trøndelag i samarbeid med Levanger kommune, Levanger historielag, Trøndelag fylkeskommune og Levanger fotomuseum satt i gang et prosjekt hvor vi skal samle, digitalisere og publisere kildemateriale og foto som dokumenterer livet i byen frem mot 1920.

Notiser
Vi periodiserer og flytter opp i skyen
I forbindelse med at vi går over fra lokal WebSak Fokus til WebSak+ i skyen, er vi uten saksbehandlingssystem noen dager. Etter planen skal nytt
Privatarkivseminar på Hell
Tradisjonen tro ble årets privatarkivseminar gjennomført på Scandic Hell 20. oktober. Seminaret er et møtepunkt for alle i Trøndelag som
Artikler
IKA flytter!
Som de fleste eiere og samarbeidspartnere nå er klar over, flytter IKA Trøndelag tilbake til Dora i år. Innflyttingen i nye lokaler vil skje
[IKA logo]
Ny utlysning – Fullstilling på digital depot
IKA Trøndelag har ledig stilling som IT-rådgiver i 100% fast stilling på digitalt depot. Vi søker en ny kollega til å jobbe med digitale
Utstilling
Etter bybrannen i Levanger 1877 tok formannskapet initiativ til å starte en...