Kommende hendelser
  February 2020  
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5* Internkontroll dokumentasjon at 09:00
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Arkivplansamling Innland

Arkivdanning holder arkivplanssamling for Innlandsregionen på 402 på Arkivsenter Dora i Trondheim
Tid: 10:00
Avdeling: Arkivdanning

close

Arkivplansamling Fjellregionen

Arkivdanning holder arkivplansamling for Fjellregionen i kommunestyresalen i rådhuset på Støren.
Tid: 10:00
Avdeling: Arkivdanning

close
Lesesal
Generell informasjon:
IKA Trøndelags bestand formidles gjennom lesesalen i Båtmannsgata 4.
Åpningstider:
Faste åpningstider lesesalen Båtmannsgata:
Tirs- og torsdag: 10:00 - 15:00

Ut over dette holder vi åpent etter avtale innenfor kjernetiden 09:00-14:30

For mest mulig effektiv bruk av din tid på lesesalen, anbefaler vi at du tar kontakt med oss i god tid før ditt besøk.

«Norsk kvindeforening til Dyrenes beskyttelse»

Høsten 2015 fikk vi vite i nyhetene at vårt første dyrepoliti som skal sørge for at dyr ikke lider, ble lansert ved Sør-Trøndelag politidistrikt. En gjennomgang av Skaun kommunearkiv viser imidlertid at saker knyttet til dyrebeskyttelse ikke er av ny dato.

[Klikk på bildet for å gå til lesbar versjon]

Klikk på bildet for å gå til lesbar versjon.

Blant innholdet i saksarkivet fra daværende Børseskogn kommune (1890-1964) var en løpeseddel med ”diktet” om ”Sokkens” saga. Diktet er fra 1919 og utgiver av dette var Norsk Kvindeforening til Dyrenes Beskyttelse. Sammen med dette var også en løpeseddel «Om Slagtning» forfattet av vandrelærer Karl Kulsland.

Nærmere undersøkelser om denne foreningen forteller oss at begynnelsen på dyrebeskyttelsen i Norge kan knyttes til grosserer D. Graah. I 1858 ble han overrakt en løpeseddel mens han satt i en hestedrosje i London. Budskapet på løpeseddelen var ” Vær ikke haard mot Dyrene”. Da han kom tilbake til Norge fikk han oversatt løpeseddelen og publisert den i flere norske aviser.

Startskuddet for «Foreningen mot Mishandling av Dyr» var satt. Navnet ble endret til «Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Christiania» i 1863. Medlemslister fra foreningen som ble etablert 1859, viser at den var dominert av menn, og at både professorer, politimester, kriminaldommer, leger og politifullmektiger var blant medlemmene.

Den mannsdominerte foreningen slo seg etter hvert sammen med «Norsk Kvindeforening til Dyrenes Beskyttelse», som ble etablert i 1895. En av stifterne av foreningen var Petra Lie, som kan titulere seg som den første kvinnelige norske tannlegen.

Det første lovforslag framsatt av foreningen skjedde for Stortinget i 1862. Forslaget var skjerpede straffebestemmelser når det gjaldt dyremishandling. Dette ble henlagt, fordi man var redd for at man gjennom strengere lovgiving fikk flere klager.

Gjennom de neste årene var agendaen for foreningene å rette søkelyset på arbeidshesten, dyretransport og slakting. Arbeidshesten var et viktig redskap den tiden, men ble utsatt for både mye press og hensynsløs utnytting. Versene om «Sokkens» saga gjenspeiler i så måte litt av den tids ånd når det gjelder bruk, og kanskje misbruk, av arbeidshesten.

Løpeseddelen «Om slagtning» viser til at den «gamle barbariske slagtemaate endu anvendes paa mange steder.» I dette skrivet blir særlig slakting uten bruk av bedøvelse satt på dagorden, blant annet står det at «Det fastbundne eller fastholdte dyr bibringes et knivstik i nakken , tvers gjennem strupen eller i hjertet, hvorefter det blir liggende og forblø i 10-15 -20 minutter under fuld bevidsthet».

ill_OmSlagtning1

Side 1

ill_OmSlagtning2

Side 2

ill_OmSlagtning3

Side 3

ill_OmSlagtning4

Side 4

Klikk på bildene for lesbare versjoner.

Kilder:

Tekst og research: Tove Nypan/IKA Trøndelag 2016

Notiser
Ny norm for helse- og omsorgstjenester
Normen gjelder informasjonssikkerher og personvern i sektoren. Direktorat for e-helse har etter langvarig revisjon- og utviklingsarbeid utarbeidet
Kurs i internkontroll
Arkivdanning inviterer til kurs i hvordan få arkivplan til å nærme seg arkivforskriftens krav til interkontroll i en
Artikler
Kontaktkonferansen 2020
IKA Trøndelag inviterer til kontaktkonferansen 2020 tirsdag 31. mars i Trondheim. Hovedposten på programmet er Datatilsynets og Arkivverkets
Ny produksjonsløype
Digitalt depot har siden 2018 gjennomført møter med totalt 36 eiere av IKA Trøndelag IKS i forbindelse med ny produksjonsløye for
Utstilling
Vi markerer den internasjonale arkivdagen 9. juni med en liten morsomhet i...