Lesesal
Generell informasjon:
IKA Trøndelags bestand formidles gjennom lesesalen i Båtmannsgata 4.
Åpningstider:
Faste åpningstider lesesalen Båtmannsgata:
Tirs- og torsdag: 10:00 - 15:00

Ut over dette holder vi åpent etter avtale innenfor kjernetiden 09:00-14:30

For mest mulig effektiv bruk av din tid på lesesalen, anbefaler vi at du tar kontakt med oss i god tid før ditt besøk.

Ny veileder – Å avslutte arkiv

Publisert 31. mars 2023 av Pål Langøien

Veilederen gir råd og tips om prossesene som må gjøres før et arkiv eller en arkivdel kan periodiseres eller avsluttes.

Klikk på bildet for å åpne veilederen.

Formålet med denne veilederen er å gi våre eiere en oversikt over hva som må gjøres før et arkiv eller en arkivdel kan periodiseres ved skarpt skille eller avsluttes helt.

Den gir også oversikt over grunner til å periodisere ved skarpt skille og grunner til at et arkiv eller en arkivdel avsluttes helt.

Fokuset er på

  • forberedelser før arkivet avsluttes
  • uttrekk og deponering av digitalt skapt materiale
  • deponering av papirarkiv
  • gjenbruk og innsyn
  • oppdatering av arkivplan

Last ned veilederen her:

Notiser
Vi periodiserer og flytter opp i skyen
I forbindelse med at vi går over fra lokal WebSak Fokus til WebSak+ i skyen, er vi uten saksbehandlingssystem noen dager. Etter planen skal nytt
Privatarkivseminar på Hell
Tradisjonen tro ble årets privatarkivseminar gjennomført på Scandic Hell 20. oktober. Seminaret er et møtepunkt for alle i Trøndelag som
Artikler
IKA flytter!
Som de fleste eiere og samarbeidspartnere nå er klar over, flytter IKA Trøndelag tilbake til Dora i år. Innflyttingen i nye lokaler vil skje
[IKA logo]
Ny utlysning – Fullstilling på digital depot
IKA Trøndelag har ledig stilling som IT-rådgiver i 100% fast stilling på digitalt depot. Vi søker en ny kollega til å jobbe med digitale
Utstilling
Etter bybrannen i Levanger 1877 tok formannskapet initiativ til å starte en...