Lesesal
Generell informasjon:
IKA Trøndelags bestand formidles gjennom lesesalen i Båtmannsgata 4.
Åpningstider:
Faste åpningstider lesesalen Båtmannsgata:
Tirs- og torsdag: 10:00 - 15:00

Ut over dette holder vi åpent etter avtale innenfor kjernetiden 09:00-14:30

For mest mulig effektiv bruk av din tid på lesesalen, anbefaler vi at du tar kontakt med oss i god tid før ditt besøk.

Ordning på landbruksarkiv

Publisert 9. desember 2020 av Pål Langøien

IKA Trøndelag har vært på besøk i Os kommune og fikk se resultat av et ordningsprosjekt Os kommune har hatt i sitt landbruksarkiv.

Fiks ferdig landbruksarkiv. F.v. Hege Narbuvoll, Liv Tollan Ryen og Anne Røsten. Foto: SW/IAK Trøndelag.

Alle mapper er ryddet etter oppskrift fra IKA Trøndelag med printing av merkelapper på hver enkelte mappe/sak. Det er blitt 20 hyllemeter ferdig ordnet i bokser og klar for deponering.

De har også skannet all dokumentasjon i arkivdelen. Det har vært en ganske stor jobb da det har vært mange mapper på hvert gnr./bnr. I tillegg har det vært store forskjeller også i den enkelte mappe (fra ett ark opp til over 100 ark).

Arbeidet er utført som en prosjektstilling ca. 1,5 årsverk.

Notiser
Vi periodiserer og flytter opp i skyen
I forbindelse med at vi går over fra lokal WebSak Fokus til WebSak+ i skyen, er vi uten saksbehandlingssystem noen dager. Etter planen skal nytt
Privatarkivseminar på Hell
Tradisjonen tro ble årets privatarkivseminar gjennomført på Scandic Hell 20. oktober. Seminaret er et møtepunkt for alle i Trøndelag som
Artikler
IKA flytter!
Som de fleste eiere og samarbeidspartnere nå er klar over, flytter IKA Trøndelag tilbake til Dora i år. Innflyttingen i nye lokaler vil skje
[IKA logo]
Ny utlysning – Fullstilling på digital depot
IKA Trøndelag har ledig stilling som IT-rådgiver i 100% fast stilling på digitalt depot. Vi søker en ny kollega til å jobbe med digitale
Utstilling
Etter bybrannen i Levanger 1877 tok formannskapet initiativ til å starte en...