Kommende hendelser
  January 2023  
Mo Tu We Th Fr Sa Su
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Lesesal
Generell informasjon:
IKA Trøndelags bestand formidles gjennom lesesalen i Båtmannsgata 4.
Åpningstider:
Faste åpningstider lesesalen Båtmannsgata:
Tirs- og torsdag: 10:00 - 15:00

Ut over dette holder vi åpent etter avtale innenfor kjernetiden 09:00-14:30

For mest mulig effektiv bruk av din tid på lesesalen, anbefaler vi at du tar kontakt med oss i god tid før ditt besøk.

Plan for privatarkivarbeid vedtatt i Fylkestinget

IKA Trøndelag har utarbeidet «Bevarings- og utviklingsplan for privatarkiv i Trøndelag 2021 – 2025» i samarbeid med fylkesbiblioteket, MiST og NTNU Universitetsbiblioteket. Planen beskriver utfordringene ved privatarkivsituasjonen i Trøndelag og skisserer tiltak for å nå målet om en helhetlig samfunnsdokumentasjon. Planen ble behandlet av Fylkesutvalget for kultur 7. april, og ble enstemmig vedtatt i fylkestinget 29. april.

Klikk på bildet for å åpne planen i nytt vindu.

Bevaringsplanen har som utgangspunkt at arkiv fra private bedrifter, organisasjoner og personer utgjør viktig kildemateriale for regionens historie. Mens arkiv fra statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet blir bevart gjennom arkivlov og forskrifter, er privatarkivenes skjebne usikker. Noen store profesjonelle bevaringsinstitusjoner tar ansvar for privatarkiver innen sine interessefelt, og kommuner, historielag og lokale museer har bidratt til at det faktisk er bevart materiale fra meieriet på Frosta og avholdslaget i Selbu.

For å sikre at viktig privatarkiv i regionen blir bevart for ettertiden kreves en overordnet plan sammen med et nettverk av profesjonelle bevaringsinstitusjoner. Avholdslaget i Selbu skaper i dag digitale arkiver, og det er helt andre krav til kompetanse og ressurser for institusjoner som skal hente inn, bevare og formidle privatarkiv enn før.

Bevaringsplanen består av en samfunnsanalyse, bestandsanalyse og tiltak. Samfunnsanalysen er et overordnet historisk riss for Trøndelag de siste 120 årene. Samfunnsanalysen viser hva som har vært typisk og særpreget for regionen. Bestandsanalysen undersøker på hva slags privatarkiver som allerede er bevart. Sammenstilling av samfunnsanalyse og bestandsanalyse viser hvilke områder som er dårlig dokumentert og hvor tiltak må settes inn for å nå målet om helhetlig samfunnsdokumentasjon.

Bevaringsplanen for Trøndelag peker på behovet for å samle inn digitalt skapt privatarkiv. Her kreves det kompetanseheving i bevaringsinstitusjonene, og nasjonale fellesløsninger som Digitalarkivet må tas i bruk i økt grad. Planen viser også at det er bevart lite privatarkiv fra landbrukssektoren i forhold til landbrukets store betydning i Trøndelag. IKA Trøndelag har i samarbeid med SNK/Egge musemum startet med kartlegging og innsamling av slikt materiale. I samarbeid med Levanger kommune, Trøndelag fylkeskommune, Levanger museum og frivillig sektor har IKA i vår startet et prosjekt med innsamling og formidling av privatarkiver med tilknytning til Levanger kulturmiljø. Prosjektet har flere mål, men her spiller formidling av arkiv en spesielt stor rolle.

Notiser
Lysark fagdag
Nedefor kan du laste ned lysarkene for fagdagen som gikk av stabelen 8. desember 2022. Her er PDF-versjonene av innleggene: Utrulling av
Trehusbyen Levanger blir digital
Da er vi i gang med digitalisering av privatarkiver fra Levanger som er knyttet kulturminnet Trehusbyen i forbindelse med prosjektet Kulturminner og
Artikler
Ny veileder: MORS-mapper, bevaring og kassasjon
Den nye veilederen er oppdatert jamfør nye føringer knytta til morsmapper. Riksarkivarens forskrift (RAF) §7-29, som inneholder
Privatarkivseminar på Hell
Årets seminar gikk av stabelen 20. oktober på Scandic Hell. Det er svært hyggelig at seminaret ble fulltegnet. Med 40 deltakere både fra
Utstilling
Etter bybrannen i Levanger 1877 tok formannskapet initiativ til å starte en...