Lesesal
Generell informasjon:
IKA Trøndelags bestand formidles gjennom lesesalen i Båtmannsgata 4.
Åpningstider:
Faste åpningstider lesesalen Båtmannsgata:
Tirs- og torsdag: 10:00 - 15:00

Ut over dette holder vi åpent etter avtale innenfor kjernetiden 09:00-14:30

For mest mulig effektiv bruk av din tid på lesesalen, anbefaler vi at du tar kontakt med oss i god tid før ditt besøk.

«Priis-Courant» fra Fabrikken ved Nidelven

Publisert 28. oktober 2015 av Pål Langøien

Blant deponerte arkiver fra Selbu kommune mottok vi privatarkivet Fredrik Birch (1826-1898). Han er antageligvis en av de mest veldokumenterte handelsmennene i Trøndelag på 1800-tallet.

Portrettfoto av John Trenery.

Birch er spesielt kjent for kvernsteinseksport, men hadde også interesser innen korn, tømmer og landhandel. I arkivet fant vi en «Priis-Courant» anno 1869 fra Trondheimsbedriften Fabrikken ved Nidelven i god stand. Fabrikken ved Nidelven var en tidlig aktør i norsk industri og en av forløperne til Trondheim Mekaniske Verksted.

 

Nordenfjeldsk industri

Fabrikken ved Nidelven ble etablert av en gruppe handelsmenn fra Trondheim og satt i drift fra 1843. For å lede driften hentet grunnleggerne Herman Garmann, Arild Huitfeldt og Christian Ludvig Schreiner inn den Britiskfødte John Trenery.

Ingeniøren Trenery fra Cornwall ble etter hvert en viktig person for den industrielle utviklingen i Trondheim.

 

Produksjon

Bedriften ble i løpet av kort tid en viktig pioner for den industrielle utviklingen i utkant-Norge og produserte alt fra enkle redskaper og pynt til større dampmaskiner. Fabrikken ved Nidelven har blant annet æren av å ha det første jernstøperiet nord for Bergen og det andre maskinverkstedet i landet.

Fabrikken ved Nidelven hadde et bredt utvalg av produkter fra spiker, minnesmerker og jordbruksmaskiner, til komfyrer for husholdninger av alle størrelser og dampmaskiner. Under kan du klikke deg inn på fabrikkens «Priis-Courant» fra 1869 og se illustrasjoner av varesortimentet:

Klikk på bildet for å bla gjennom katalogen i ny fane.

 

Nedgangstider og fusjon

Etter at Trenery pensjonerte seg i 1863 ble Fabrikken ved Nidelven styrt av Sophus Weidemann som satset stort på skipsbygging. Det ble blant annet bygd en rekke skip til lokal rutefart og på det meste var opptil 300 mann ansatt. Frem mot 1870 var den økonomiske situasjonen i landet vanskelig og Fabrikken ved Nidelven ble i 1871 sammenslått med Trolla Brug. Det nye selskapet fikk navnet Trondheim Mekaniske Verksted og var med sine 400 mann den største arbeidsplassen i byen.

Virksomheten ble også frem mot 1909 gradvis flyttet til Rosenborgfjæra hvor vi i dag kan finne restauranter og kjøpesenteret Solsiden. I dag gjenstår det bare ett bygg av den opprinnelige fabrikken ved Nidelven på Bakklandet.

Kilder:

  • Bratberg, Terje. «Herman Garmann». Norsk Biografiske leksikon, 13.02.2009. Hentet 26.10.2015. [Ekstern lenke til Norsk biografisk leksikon]
  • «Fabrikken ved Nidelven» Hentet fra Ressurspermen for ungdomsskolen (1997) Kap. 3, del 5, side 5.3. Hentet fra kildenett 26.10.2015. [Ekstern lenke til Kildenett]
  • Sandvik, Pål Thonstad og Pedersen, Svein Henrik. «John Trenery». Norsk biografiske leksikon, 13.02.2009. Hentet 26.10.2015. [Ekstern lenke til Norsk biografisk leksikon]
  • Selbu kommune, Birch. Diverse, «Priis-Courant». Fabrikken ved Nidelven, Trondheim, 1869. (TIKA/PA-1149/I/Ia/L0001)
  • Sverresborg, Trøndelag folkemuseum. «John Trenery». Udatert. Hentet 26.10.2015. [Ekstern lenke til Kildenett]

Tekst og Research: André Ho Bævre/IKA Trøndelag 2015

Notiser
Vi periodiserer og flytter opp i skyen
I forbindelse med at vi går over fra lokal WebSak Fokus til WebSak+ i skyen, er vi uten saksbehandlingssystem noen dager. Etter planen skal nytt
Privatarkivseminar på Hell
Tradisjonen tro ble årets privatarkivseminar gjennomført på Scandic Hell 20. oktober. Seminaret er et møtepunkt for alle i Trøndelag som
Artikler
IKA flytter!
Som de fleste eiere og samarbeidspartnere nå er klar over, flytter IKA Trøndelag tilbake til Dora i år. Innflyttingen i nye lokaler vil skje
[IKA logo]
Ny utlysning – Fullstilling på digital depot
IKA Trøndelag har ledig stilling som IT-rådgiver i 100% fast stilling på digitalt depot. Vi søker en ny kollega til å jobbe med digitale
Utstilling
Etter bybrannen i Levanger 1877 tok formannskapet initiativ til å starte en...