Lesesal
Generell informasjon:
IKA Trøndelags bestand formidles gjennom lesesalen i Båtmannsgata 4.
Åpningstider:
Faste åpningstider lesesalen Båtmannsgata:
Tirs- og torsdag: 10:00 - 15:00

Ut over dette holder vi åpent etter avtale innenfor kjernetiden 09:00-14:30

For mest mulig effektiv bruk av din tid på lesesalen, anbefaler vi at du tar kontakt med oss i god tid før ditt besøk.

Privatarkivseminar på Hell

Publisert 28. oktober 2022 av Pål Langøien

Årets seminar gikk av stabelen 20. oktober på Scandic Hell. Det er svært hyggelig at seminaret ble fulltegnet.

Fra Yrjar Heimbygdslags presentasjon ved Stein Eriksen. Foto: JR/IKA Trøndelag.

Med 40 deltakere både fra frivillig sektor, fylkeskommunen og bevaringsinstitusjoner, ble det ei god samling med lokalia i sentrum.

Av de frivillige presenterte Yrjar Heimbygdslag virksomheten sin. Med samlinger bestående av et stort antall traktorer, foto, arkivmateriale og tekstiler, settes det store krav til lokaler og kompetanse hos medlemmene. Selv om dette er godt ivaretatt av dagens medlemmer, ble det uttrykt bekymring for fremtidig rekruttering.

Innleggene ellers varierte fra håndtering av foto, via Armfeldts felttogs effekt på lokale bønder til jernbane og gruvetegninger i Orkladalsføret.

Ellers var nyheten om forsøksvis etablering av felles skytjenester for lokalhistorielag dagens store snakkis. Det vil være aktuelt med lagring av både egenprodusert arkiv og digitalisert materiale.

For IKA som koordinator er dette en viktig møteplass for de som er interessert i eller jobber med privatarkiv i Trøndelag.

Notiser
Vi periodiserer og flytter opp i skyen
I forbindelse med at vi går over fra lokal WebSak Fokus til WebSak+ i skyen, er vi uten saksbehandlingssystem noen dager. Etter planen skal nytt
Privatarkivseminar på Hell
Tradisjonen tro ble årets privatarkivseminar gjennomført på Scandic Hell 20. oktober. Seminaret er et møtepunkt for alle i Trøndelag som
Artikler
IKA flytter!
Som de fleste eiere og samarbeidspartnere nå er klar over, flytter IKA Trøndelag tilbake til Dora i år. Innflyttingen i nye lokaler vil skje
[IKA logo]
Ny utlysning – Fullstilling på digital depot
IKA Trøndelag har ledig stilling som IT-rådgiver i 100% fast stilling på digitalt depot. Vi søker en ny kollega til å jobbe med digitale
Utstilling
Etter bybrannen i Levanger 1877 tok formannskapet initiativ til å starte en...