Lesesal
Generell informasjon:
IKA Trøndelags bestand formidles gjennom lesesalen i Båtmannsgata 4.
Åpningstider:
Faste åpningstider lesesalen Båtmannsgata:
Tirs- og torsdag: 10:00 - 15:00

Ut over dette holder vi åpent etter avtale innenfor kjernetiden 09:00-14:30

For mest mulig effektiv bruk av din tid på lesesalen, anbefaler vi at du tar kontakt med oss i god tid før ditt besøk.

Trehusbyen Levanger blir digital

Publisert 20. oktober 2022 av Pål Langøien

Da er vi i gang med digitalisering av privatarkiver fra Levanger som er knyttet kulturminnet Trehusbyen i forbindelse med prosjektet Kulturminner og privatarkiv.

Klikk på bildet for å gå til oversikt over digitaliserte protokoller.

De første to protokollene fra Levanger Håndverkerforening er nå publisert på Digitalarkivet og kan leses her. Følg denne lenken for å få opp aktuelle protokoller.

Mer materiale er under arbeid, både fra Håndverkerforeningen og Levanger Speil – og Guldlistefabrik. Lenkene til digitalarkivet kan etter hvert også følges direkte fra de aktuelle adressene på Levanger kommunes hjemmeside.

Eter digitaliseringen blir arkivene fremdeles å finne på Levanger Bymuseum, Brusve.

Samarbeidspartnere i prosjektet er Levanger kommune, Bymuseeet i Levanger, Levanger Fotomuseum og Trøndelag fylkeskommune. Riksarkivet støtter prosjektet med kr. 160 000. Beløpet skal i sin helhet gå til digitalisering av innsamlede privatarkiver.

Les mer om prosjektet her:

Notiser
Inntaksstopp papirdepot
Det kommer til å bli fullt i magasinene for papirarkiver i løpet av 2023, så vi må følgelig innføre inntaksstopp senest fra nyåret 2024.
Ny veileder – Å avslutte arkiv
Veilederen gir råd og tips om prossesene som må gjøres før et arkiv eller en arkivdel kan periodiseres eller avsluttes. Formålet med
Artikler
[IKA logo]
Ny utlysning – Fullstilling på digital depot
IKA Trøndelag har ledig stilling som IT-rådgiver i 100% fast stilling på digitalt depot. Vi søker en ny kollega til å jobbe med digitale
Ny veileder: MORS-mapper, bevaring og kassasjon
Den nye veilederen er oppdatert jamfør nye føringer knytta til morsmapper. Riksarkivarens forskrift (RAF) §7-29, som inneholder
Utstilling
Etter bybrannen i Levanger 1877 tok formannskapet initiativ til å starte en...