Lesesal
Generell informasjon:
IKA Trøndelags bestand formidles gjennom lesesalen i Båtmannsgata 4.
Åpningstider:
Faste åpningstider lesesalen Båtmannsgata:
Tirs- og torsdag: 10:00 - 15:00

Ut over dette holder vi åpent etter avtale innenfor kjernetiden 09:00-14:30

For mest mulig effektiv bruk av din tid på lesesalen, anbefaler vi at du tar kontakt med oss i god tid før ditt besøk.

Veileder deponering av Pleie- og omsorgssystemer (PLO-system)

Publisert 20. oktober 2022 av Pål Langøien

Veilederen har som formål å gjøre rede for hvordan deponering av pleie- og omsorgssystemer (PLO-systemer) skal håndteres.

Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN/Creative Commons Attribution-NoDerivs 2.0 Generic.

Årsaken til at IKA Trøndelag skriver en særlig veiledning om disse systemene er at systemene inneholder både postjournal og pasientjournal. Etter Arkivforskriften §11 skal postjournalen føres i et Noark5-godkjent system dersom man ønsker å føre den elektronisk, hvis ikke skal postjournal med journalførte dokumenter skrives ut på papir.

Pasientjournalen skal føres elektronisk jfr. Pasientjournalforskriften §12. Grunnet muligheten til å føre både postjournal og pasientjournal i samme system, har mange enheter valgt å føre elektronisk postjournal i PLO-systemet uten Noark5-godkjenning.

Spørsmålet blir hvordan opplysninger fra PLO-systemer skal bevares. Svaret finner du i veilederen!

Les veilederen her:

Notiser
Vi periodiserer og flytter opp i skyen
I forbindelse med at vi går over fra lokal WebSak Fokus til WebSak+ i skyen, er vi uten saksbehandlingssystem noen dager. Etter planen skal nytt
Privatarkivseminar på Hell
Tradisjonen tro ble årets privatarkivseminar gjennomført på Scandic Hell 20. oktober. Seminaret er et møtepunkt for alle i Trøndelag som
Artikler
IKA flytter!
Som de fleste eiere og samarbeidspartnere nå er klar over, flytter IKA Trøndelag tilbake til Dora i år. Innflyttingen i nye lokaler vil skje
[IKA logo]
Ny utlysning – Fullstilling på digital depot
IKA Trøndelag har ledig stilling som IT-rådgiver i 100% fast stilling på digitalt depot. Vi søker en ny kollega til å jobbe med digitale
Utstilling
Etter bybrannen i Levanger 1877 tok formannskapet initiativ til å starte en...